Veilig werken op hoggte

In 1982 werd het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek (ontwerp OD 205 / architect ir A. Hagoort c.s.) in gebruik genomen. Ruim een kwart eeuw later zijn de normen voor veilig werken op hoogte verscherpt. Langs de rand van het vlakke dak moet daarom een stalen leuningwerk worden aangebracht, zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan de karaktervolle architectuur.


De onderlinge afstand van de stijlen is afgestemd op het stramien van de aluminium gevelpanelen. De leuning volgt de ronde hoek omdat zij zich aftekent tegen de lucht. De kleur is een tikje grijzer (Papyruswit) dan de witte gevel.

 

Het leuningwerk is gemonteerd aan de reeds aanwezige geleiders van de onderhoudsgondel.
Technisch adviseur: Cooper Technisch Vastgoed Advies 

  • Dakrand met leuningwerk
    Dakrand met leuningwerk
  • Leuningwerk gemonteerd aan gondelbaan
    Leuningwerk gemonteerd aan gondelbaan