Nieuwbouw

Architectuur verbindt nuttige oplossingen met ruimtelijke en zintuigelijke expressie. De opdrachtgever bepaalt met de architectenkeuze de richting waarin hij of zij wil gaan. Daarmee spreekt de opdrachtgever zich uit over de waarde die hij toekent aan de oplossing van praktische vraagstukken, en over de wijze waarop de samenleving daarvan kennis neemt.

Architectuur is niet alleen een zaak van opdrachtgever en architect, maar richt zich ook op de openbare ruimte. Programma van eisen, budget en locatie bepalen de uitgangspunten voor de architect. Een stedelijke locatie is niet moeilijker of gemakkelijker dan een landelijke locatie. Analyse en interpretatie van de locatie zijn fundamenteel voor het slagen van het ontwerpproces. Typologie is van belang voor een heldere ordening van het programma van eisen op hoofdlijnen. Detaillering geeft verfijning aan het resultaat.

De architect geeft leiding aan het ontwerpteam. Aan het ontwerpteam kunnen verschillende disciplines deelnemen zoals de bouwfysicus, constructeur, kostenadviseur, landschapsarchitect of binnenhuisarchitect.

Askon Eden heeft vaak aan ontwerpteams en projectteams deelgenomen als verantwoordelijk architect. Zijn architectonische signatuur is te omschrijven als ‘functioneel met karakter’.