Monumenten

Beschermde monumenten vormen een bijzondere categorie van historisch waardevolle gebouwen. Aanpassing van een monument vanwege nieuwe gebruikseisen vraagt diepgaande studie naar de gebruiksgeschiedenis en naar de bouwhistorische en cultuurhistorische waarden.

Restauratie en renovatie vragen altijd om een cultureel standpunt van opdrachtgever en architect, ongeacht de ouderdom van het gebouw. Soms is het verstandig te ontwerpen in de ‘taal’ van het gebouw, soms is een duidelijk contrast beter op zijn plaats. De juiste dosering ontstaat in dialoog met opdrachtgever en vergunningverlener.

Askon Eden heeft ruime ervaring met behoedzame aanpassing van waardevolle architectuur aan nieuwe gebruikseisen. Het betreft zowel bijzondere utiliteitsbouw uit de tweede helft van de twintigste eeuw, als beschermde monumenten met een soms eeuwenoude geschiedenis zoals aan het Binnenhof te Den Haag.